Tag Archives: literatuur

Zal ik ‘m blauw-metallic spuiten?

Annette Portegies | Literatuur | 1995 » Over literatuuronderwijs in de middelbare school. Soms werkt het, dan weet ik er een paar mee te slepen in mijn enthousiasme, maar meestal halen ze hun schouders op over de boeken die ik … Continue reading

Rubriek: Cultuur, Maatschappij | Tags: , , | Comments Off

Het voordeel van stilstaand reizen

Gerrit Komrij | Verzonken boeken | 1986 » Over reizen, thuisblijven en Voyage auteur de ma chambre van Xavier Le Maistre. Er wonen twee reizigers in de reiziger: de een gaat heen, de ander terug. Door zijn gespletenheid en verwarring … Continue reading

Rubriek: Cultuur, Essay, Psychologie | Tags: , , , , , | Comments Off

Vuur, laarzen en lichte wanhoop

Marc Reugebrink | De inwijkeling | juni 2010 » Over de Estse midzomerzonnewende. Nu ging ik het meemaken. Vuurspringende Esten. Het geheime branden in het bloed van een volk dat niet nalaat steeds te wijzen op zijn verwantschap met de … Continue reading

Rubriek: Cultuur, Essay | Tags: , , , , , , , | Comments Off

Dode stad, verbannen auteur

Tom Lanoye | Opéra de la Bastille | 2009 » Over Georges Rodenbach, Brugge ‘la ville morte’ en bier- en toeristenstromen. Georges Rodenbach heeft met zijn boek het ambitieuze Brugge een grote dienst bewezen, en tegelijk heeft hij ‘zijn’ Brugge … Continue reading

Rubriek: Cultuur, Maatschappij | Tags: , , , , , , | Comments Off

‘Het zijn zulke mooie boeken, mijnheer’

Luc Devoldere | Ons Erfdeel | mei-juni 1999 » Over de valkuilen van de klassieke canon. De Oudheid blijft ons in vele opzichten wanhopig vreemd, zoals de historicus M. Finley wel wist. Hoed u ook voor een Oudheid die ten … Continue reading

Rubriek: Cultuur, Politiek | Tags: , , , , , , , | Comments Off

Tussen spel en literatuur

Michel Vuijlsteke | nY | september 2010 » Over de wortels van interactieve fictie. Toen ik twaalf was – een boekenworm met nauwelijks vrienden, u kent het type – zag ik op een oude Wangcomputer bij mijn oom voor het … Continue reading

Rubriek: Cultuur, Technologie | Tags: , , , , , | Comments Off

‘Van sodanige Almanacken, die gevult zijn met ergerlijcke bijvoegselen en oncuyse en onstigtelijcke grillen’

Jeroen Salman | Literatuur | 1993 » Over populaire leesstof in zeventiende-eeuwse almanakken. In een verklarend gedeelte van de almanak staat een lijstje met omschrijvingen als ‘Dit beduyt seer goet Aderlaten’, of ‘Dit beduyt goet baden en coppen’, met daarachter … Continue reading

Rubriek: Cultuur | Tags: , , , , | Comments Off

Wat moet een schrijver doen?

W.F. Hermans & Harry Mulisch | HP-Magazine | november 1969 » Een twistgesprek over cultureel en maatschappelijk activisme. – WFH: De bedoeling van de revolutie in Tsjechoslowakije is, dat iedereen in hetzelfde gestreepte overhemdje van zeer slechte kunstzijde rondloopt of … Continue reading

Rubriek: Cultuur, Maatschappij, Politiek | Tags: , , , , | Comments Off