Onze straatjeugd

L. Simons | Neerlandia | 1905 »

Over de bengelachtige omgangsvormen der Nederlanders.

Onze hoogste schoonheid bereiken we in de uitdrukking van zielleven in vormloosheid. En dit gemis aan vormen werd in ons volksleven versterkt door de burgerlijkheid van ons heele nationale bestaan; door den ingeboren haat van den Nederlander voor goede vormen als niet echt en niet karaktervol (wie ‘t hart niet op de tong heeft; er doekjes om windt; niet vloekt en niet drinkt was de ware broeder niet); door de verwijdering tusschen de in de 17e eeuw zich rijk handelende burgerij en het eigenlijk gezegde volk. Aan volksbeschaving deed men niets of weinig.

met Instapaper.

Rubriek: Maatschappij | Tags: , , , , | Comments Off

Over talen en vertalen

William van Laeken | deredactie.be | december 2011 »

Over het statuut en het belang van literair vertalers. Naar aanleiding van het PETRA-congres in Brussel afgelopen week.

De vertalers zitten met hun rug naar een groot scherm waarop een tekst in het Portugees verschijnt, een gedicht van Pessoa. Op het startsein beginnen ze te vertalen naar het Frans, het Nederlands en het Sloveens. Hun aanslagen op het toetsenbord worden door de mengtafel versterkt tot zweepknallen. De woorden verschijnen naast elkaar simultaan op het scherm. Ik maakte nooit eerder een live performance vertalen mee!

met Instapaper.

Rubriek: Cultuur | Tags: , , , , , , , | Comments Off

Soli Deo Gloria

Martin van Amerongen | De Groene Amsterdammer | januari 2000 »

Kunnen ongelovigen Bach écht naar waarde schatten?

Ogenschijnlijk heeft Bach alles aan God te danken. In werkelijk is het God die aan Bach schatplichtig is. Zijn Matteüspassie is het laatste bolwerk der christenheid, met tanden en klauwen door de gelovigen verdedigd als het ultieme bewijs dat Hij wel degelijk bestaat. Bach zonder God, dat is voorstelbaar. God zonder Bach was allang weggerationaliseerd in een tijdgewricht waarin zelfs de dominees Hem niet meer serieus nemen. Want wie gelooft nu eigenlijk in wie?

met Instapaper.

Rubriek: Cultuur, Religie | Tags: , , , , , , , | Comments Off

En nu de echte seksuele bevrijding

Marli Huijer | Filosofie Magazine | 2008 »

Over de al te vaak miskende voordelen van de seksualisering van de publieke ruimte.

Een eenzijdige focus op de vrouwelijke autonomie en gezondheid, op een krachtig ik dat weet wat het wil, het eigen hachje voorop stelt, en meester(es) is over zijn of haar lusten, ontneemt vrouwen de kans zich ongegeneerd aan de passie of liefde over te geven.

met Instapaper.

Rubriek: Filosofie, Maatschappij | Tags: , , , , | Comments Off

Het voordeel van stilstaand reizen

Gerrit Komrij | Verzonken boeken | 1986 »

Over reizen, thuisblijven en Voyage auteur de ma chambre van Xavier Le Maistre.

Er wonen twee reizigers in de reiziger: de een gaat heen, de ander terug. Door zijn gespletenheid en verwarring schieten alle momenten van geluk, licht en kleur ongrijpbaar aan hem voorbij, ze zijn er al geweest vóór hij er zich van bewust wordt, hij leeft niet langer volop in het heden, in een gulzig spel van actie en reactie, maar schuift als een spons door het landschap, indrukken absorberend voor later. Hij sprokkelt niet, er zuigt iets in hem.

met Instapaper.

Rubriek: Cultuur, Essay, Psychologie | Tags: , , , , , | Comments Off

Nooit op reis e.a.

Herman Brusselmans | Psy | 2007 »

Brusselmans gaat (niet) op reis.

Ik was niet gewend om te reizen omdat m’n ouders, en hun kinderen, altijd waren thuisgebleven. Met schoolreizen naar het buitenland ging ik ook niet mee. En zo vergleed de tijd en was ik altijd binnen de grenzen van België gebleven.

met Instapaper.

Rubriek: Essay | Tags: , , , , | Comments Off

Passanten, passages

Péter Nádas (vert. Henry Kammer) | Raster | 1991 »

Over de psychische impact van verschillende omgangsvormen.

Er bestaat zoiets als een onzichtbare landkaart van Europa’s psychische verdeeld­heid, die, alhoewel zij in geen enkel reisbureau te koop is, elke reiziger die de pas opengestelde grenzen overschrijdt bij zich draagt. Eerlijk ge­zegd interesseren de dramatische en hartstochtelijke kaarten van de mi­miek, de mimicry, de gebaren en het taalgebruik mij meer dan de politie­ke wegwijzers die je overal kunt kopen, al zijn die vaak heel spiritueel, vindingrijk en nauwkeurig.

met Instapaper.

Rubriek: Essay, Psychologie | Tags: , , , , , , , | Comments Off

Reizen in de oudheid

N.J. Singels | De Gids | 1902 »

Over reizen in de antieke oudheid.

De cyclometers onzer wielrijders en de taxameters onzer stationeerende rijtuigen zijn geen uitvindingen van den modernen geest. De Romeinen toch hadden reeds hun ‘Hodometri’, uurwerken die, aan de wielen der reiswagens bevestigd, de lengte van den afgelegden weg aangaven, een werktuigje, welks bestaan, met dat der waterautomaten en brandspuiten, beschreven door Heron van Alexandrië, bewijst, dat veel wat thans als nieuw geldt en als verwonderlijk vernuftig, reeds eeuwen vóór onzen tijd bekend was en, zij het dan ook niet algemeen, toch werd toegepast.

met Instapaper.

Rubriek: Cultuur | Tags: , , , , , , , | Comments Off

Dadelwijn

Tim van Mensbrugghe | De Morgen| augustus 2011 »

Over uitgaan en leven in Iran.

Er is nog geen drank in huis. Peter en ik mogen mee als Ali in zijn wagen springt om even langs te rijden bij de Armeense dealer. De Armeniërs zijn christenen en zij mogen alcohol consumeren. In de praktijk stoken ze meer dan ze nodig hebben voor eigen gebruik. Ali koopt een plastic fles cognac en vol enthousiasme stuift hij terug naar huis. De Iraanse house doet de krakende boxen van zijn wagen bijna ontploffen.

met Instapaper.

Rubriek: Maatschappij, Misdaad, Religie | Tags: , , , , , , | Comments Off

Vuur, laarzen en lichte wanhoop

Marc Reugebrink | De inwijkeling | juni 2010 »

Over de Estse midzomerzonnewende.

Nu ging ik het meemaken. Vuurspringende Esten. Het geheime branden in het bloed van een volk dat niet nalaat steeds te wijzen op zijn verwantschap met de vikingen. Ha! Wijn uit schedels gingen we drinken! Met bijlen op muggen mikken. Wodan aanbidden.
Natuurlijk viel het tegen…

met Instapaper.

Rubriek: Cultuur, Essay | Tags: , , , , , , , | Comments Off