Een angstige stilte

Wim Noordhoek | Raster | 1999 »

Over een experiment dat tegen alle radiowetten indruiste.

Zo kwam het dat op Goede Vrijdag van het jaar 1975 vanaf 16.21 uur op Hilversum 2 uitsluitend zacht duivengekoer en achtergrondruis werd uitgezonden. Dit duurde tot 16.44, dus 23 minuten lang. Daarna werd aan het duivengeluid met lange tussenpozen het geluid van een op grote afstand fluisterende stem toegevoegd: ‘Hallo, is daar nog een luisteraar (onverstaanbaar)’. Dit duurde tot 17.00 uur.

met Instapaper.

Rubriek: Cultuur, Technologie | Tags: , , , , | Permalink

Comments are closed.