Onze straatjeugd

L. Simons | Neerlandia | 1905 »

Over de bengelachtige omgangsvormen der Nederlanders.

Onze hoogste schoonheid bereiken we in de uitdrukking van zielleven in vormloosheid. En dit gemis aan vormen werd in ons volksleven versterkt door de burgerlijkheid van ons heele nationale bestaan; door den ingeboren haat van den Nederlander voor goede vormen als niet echt en niet karaktervol (wie ‘t hart niet op de tong heeft; er doekjes om windt; niet vloekt en niet drinkt was de ware broeder niet); door de verwijdering tusschen de in de 17e eeuw zich rijk handelende burgerij en het eigenlijk gezegde volk. Aan volksbeschaving deed men niets of weinig.

met Instapaper.

Rubriek: Maatschappij | Tags: , , , , | Permalink

Comments are closed.