Soli Deo Gloria

Martin van Amerongen | De Groene Amsterdammer | januari 2000 »

Kunnen ongelovigen Bach écht naar waarde schatten?

Ogenschijnlijk heeft Bach alles aan God te danken. In werkelijk is het God die aan Bach schatplichtig is. Zijn Matteüspassie is het laatste bolwerk der christenheid, met tanden en klauwen door de gelovigen verdedigd als het ultieme bewijs dat Hij wel degelijk bestaat. Bach zonder God, dat is voorstelbaar. God zonder Bach was allang weggerationaliseerd in een tijdgewricht waarin zelfs de dominees Hem niet meer serieus nemen. Want wie gelooft nu eigenlijk in wie?

met Instapaper.

Rubriek: Cultuur, Religie | Tags: , , , , , , , | Permalink

Comments are closed.