Reizen in de oudheid

N.J. Singels | De Gids | 1902 »

Over reizen in de antieke oudheid.

De cyclometers onzer wielrijders en de taxameters onzer stationeerende rijtuigen zijn geen uitvindingen van den modernen geest. De Romeinen toch hadden reeds hun ‘Hodometri’, uurwerken die, aan de wielen der reiswagens bevestigd, de lengte van den afgelegden weg aangaven, een werktuigje, welks bestaan, met dat der waterautomaten en brandspuiten, beschreven door Heron van Alexandrië, bewijst, dat veel wat thans als nieuw geldt en als verwonderlijk vernuftig, reeds eeuwen vóór onzen tijd bekend was en, zij het dan ook niet algemeen, toch werd toegepast.

met Instapaper.

Rubriek: Cultuur | Tags: , , , , , , , | Permalink

Comments are closed.