Het eigen gezicht van de liberale partij in Vlaanderen, 1961-1981

Walter Prevenier | Ons Erfdeel | 1982 »

Over twintig jaar evolutie van de liberalen in Vlaanderen. [i.m. Willy De Clercq]

Meer nog dan zijn voorgangers is De Clercq een uitmuntend tacticus die mentale verschuivingen van het publiek perfect aanvoelt, en deze handig incalculeert. Daarom kon De Clercq in de Egmont-perikelen een Vlaamser houding aannemen dan de Volksunie, die toen zeker op het strategische vlak blunderde, en dat terwijl, naar men beweert, onder zijn Gentse kiezers de laatste leliaards van Vlaanderen nog sterk aanwezig zijn. Men zou deze bekwame financiële expert echter onrecht aandoen, door niet te wijzen op zijn aandeel in de verdere ideologische uitdieping van de PVV-doctrine.

met Instapaper.

Rubriek: Politiek | Tags: , , , , , , , | Permalink

Comments are closed.