Amlet

Saxo Grammaticus (vert. G.E.G. Meuleman) | De Beweging | 1915 »

De Deense legende opgetekend in Gesta Danorum (12e eeuw).

Hij zat altijd maar bij zijn moeders haard en dommelde bij den aschpot en smeerde zich over het heele lichaam met allerlei viezigheid in, zoodat hij leelijk was om aan te zien en de trekken van zijn gezicht, dat geheel bedekt was met vuil, drukten de belachelijkste onnoozelheid uit, evenals alles wat hij zeide geheel dwaas leek en alles wat hij begon, getuigde van algeheele stompzinnigheid; in het kort, men zou niet zeggen dat hij een mensch was, maar eerder een lachwekkend monster, geheel van zinnen.

met Instapaper.

Rubriek: Cultuur | Tags: , , , , , | Permalink

Comments are closed.