‘Eisch Duitschen grond!’

NTR/VPRO | Andere Tijden | 2001 »

Over het Nederlandse streven naar gebiedsuitbreiding na de Tweede Wereldoorlog.

Een doodshoofd met een nazi-helm op kijkt dreigend over het prikkeldraad. Naast hem is een bordje getekend met de tekst ‘Deutschland über alles’. Onder de tekening staat in grote letters: ‘Over hoeveel jaren is het wéér zoover? Niemand die het zeggen kan, maar zeker is het dat dit weer komen zal, tenzij hem zijn giftanden worden uitgetrokken. Dit is slechts op één manier mogelijk: door grensherziening. IJver dus voor grenswijziging opdat ons nageslacht rustig leven kan. Grooter Nederland – grooter veiligheid! Eisch Duitschen grond!’

met Instapaper.

Rubriek: Politiek | Tags: , , , , , | Permalink

Comments are closed.